Προωθημένο
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες
I'm a Christian, Conservative-Patriot & sometime Counterjihad Blogger. I grew up in Eastern Washington State (Ellensburg). Graduated from CWU 1981. Graduated from RHEMA (then Bible Training Center, now Bible College) 1984-Broken Arrow, OK. I have resided in OK roughly 25 years.
  • 231 Δημοσιεύσεις
  • 114 τις φωτογραφίες μου
  • 0 Videos
  • σπούδασε History στο CWU
    Class of 1981
  • Male
  • σε γάμο
  • 20/11/1956
  • ακολουθείται από 6 μέλη
Προωθημένο
Προωθημένο