Yoshihide Suga, Fumio Kishida, Shigeru Ishiba emerge as potential Shinzo Abe successors+

Yoshihide Suga, Fumio Kishida, Shigeru Ishiba emerge as potential Shinzo Abe successors