Eva Longoria Apologizes For Downplaying Black Women's Role In Biden's Win+

Eva Longoria Apologizes For Downplaying Black Women’s Role In Biden’s Win